AZ ALAPÍTÓKRÓL


This post is also available in: enEnglish (angol)

Az Nemzetközi Lélek-Híd Test-Lélek-Szellem Könyv Verseny

és a Lélek-Híd Spirituális & Fantasy Művészeti Versenyének alapítóiról

Díjunk két fő alapítója és védnöknője Dr. Czeizel Beatrix and Greskó Anikó. Mindketten Európa szívében, Magyarországon születtek.

Beatrix Vízöntőként mindig is kutató, kereső, mélyen érző és érzékeny lélek volt, akit már gyermekkorában is vonzott a gyógyítás szolgálata, és mindig is foglalkoztatta őt a látható világ határain túli ismeretlen mélység. Elkötelezetten kereste az emberek fizikai és lelki szenvedéseinek valós gyökereit, a betegségek igazi okát és a gyógyulás lélekből fakadó kulcsát.

Élete fordulópontja 1988-ban következett be, amikor is a Semmelweis Orvostudományi Egyetem elsőéves hallgatójaként egy súlyos autóbalesetet szenvedett, melynek során finomenergetikai fényteste kiemelkedett a fizikai testéből és egy hídon át a felsőbb valóságokba utazott, ahol egy különös válaszút elé érkezett, amelyben mintha döntenie kellett volna arról, hogy visszatér-e még, vagy elhagyja ezt az életet. Miközben olyan nagy erejű képsorok peregtek le belső tekintete előtt, melyek felvillantották élete igazi célját és küldetését. …

A láthatatlan világok kapui azóta is nyitva maradtak előtte, s az a különleges híd is elérhetővé lett, mely a kozmikus égbolt csillagvilágaiba vezet, melyek attól a különös ajándékként megnyilvánuló naptól kezdve a tudatosságán és telepatikus képességein keresztül küldik rejtett üzeneteiket felé. Már orvostanhallgató korában is, és 1988 óta folyamatosan, emberek százai keresték fel, hogy igénybe vegyék tisztánlátói képességeit, s az Akasha Krónikák „olvasójaként” különleges lélekgyógyászati szolgáltatásait. Különböző meditációs és önismereti csoportokat vezetett, a lélek és az önvaló felé vezető belső útról tanítva az embereket, hogy felismerhessék tényleges sorsukat, felépülhessenek az előző életeikből származó traumáikból, valamint kiléphessenek a régóta, sokszor életeken keresztül cipelt karmikus mintázataikból. Beatrix a munkájával segít az embereknek megérteni a fizikai és az érzelmi szenvedéseik gyökereit. Ezzel a kiterjesztett perspektívával megértést nyernek sorsuk és életük legfőbb mozgatóelveit illetően, így hozva összhangba életüket a céljaikkal, mely által pedig az igazi egészségnek egy új szintjére is szert tesznek.

Anikó dupla Nyilasként szenvedélyes, lendületes és rendkívül pozitív lélek, tele energiával, alkotóerővel, hittel, ihlettel és egy különleges gyógyító képességgel is megáldva. Érdekes módon az ő élete is egy autósbaleset után terelődött a jelenlegi pályájára. Bár mindig is nagyon nyitott, érzékeny, empatikus és adakozó lélek volt, a baleset után még jobban elmélyítette a szellemi útját. Nyolc éven keresztül jógázott, számos ezoterikus irodalmi művet elolvasott, különféle gyógyító technikákat tanult – többek között shiatsu masszázst és egyéb testmunka módszereket, reflexológiát, reikit, illetve az egészséges és környezettudatos életmód alapelveit –, mindezekből pedig egy sajátos, és Beatrix munkájához hasonlóan mély gyógyító módszert dolgozott ki, amivel rengeteg páciensnek segített az évek során.

Ebben az életben Beatrix és Anikó együttműködése 1999-ben kezdődött, hogy közösen folytathassák gyönyörű közös és hosszú küldetésüket. A közben eltelt időben számtalan csoportot vezettek együtt, komoly tanító és gyógyító munkát végeztek sok száz ember körében, 2000-ben pedig a különböző csillagvilágok kozmikus történelmének kutatásába kezdtek, a számukra különösen fontos Plejádok csillagrendszerével kezdve ezt az izgalmas szellemi felfedezőutat.

Ahogy a Galaktikus Akasha Krónikák 2005-ben még mélyebben felnyíltak számukra, és a szellemi munkájukat vezérlő Égi csillagerők egyre több üzenetet küldtek, úgy nyertek egyre mélyebb betekintést a galaktikus mítoszok kozmikus teremtéstörténeti krónikáiba. Ezek nem csak a Tejút Galaxis történetét tárják fel, hanem valójában a lét egyetemes mozgatóelveiként vezérlik a mi Földi életünket is. E munka során felismerték azt is, hogy azért őrizhették meg szíveikben ezeket a rendkívül nagy erejű és mély kozmikus igazságokat hordozó csillagemlékeket, mert ezen a bolygón már a földi idők kezdete óta a csillagtudatosság fenntartása, képviselete és átadása volt a tényleges küldetésük, mely ezzel az élettel egy új szintre érkezett, és egy új közös tanítói és gyógyítói létben öltött testet.

Így aztán lelkük hívását és eredendő küldetéskódját követve, saját erőfeszítésükből, magánkiadásban hat sikerkönyvet jelentettek meg Magyarországon. A 2003-ban megjelent első könyvükben – melynek címe Az Átlényegülés Kapujában – a Felemelkedés folyamatáról írtak és a Földbolygó különböző sorsalternatíváiról, a Plejádok valamennyi csillagának kozmikus sorstörténetével együtt, ami sokaknak segített már felismerni a legfőbb csillaggyökereiket, s az azokhoz fűződő lelki és szellemi minőségeket.

Második könyvük 2004-ben jelent meg (Az Átlényegülés Kapujában II címmel), amelyben az Androméda csillagkép, az Orion és a Szíriusz csillagainak kozmikus történelmével ismerkedhetünk meg, majd Földünk korai történelmébe kapunk betekintést – a Lemúriai kontinens mélységesen megható emlékeivel –, valamint Atlantisz érdekes és drámai történetével találkozhatunk.

2005-ben Beatrix és Anikó elsajátították az ólomüveg-készítés művészetét, amely által a bennük ébredő spirituális kódok és látomások üzeneteit az anyagba nemesíthették. Felismerve, hogy a homokszemek, a kristályok és a fák mindegyike emlékeink hordozói, és hogy egy nagyon különleges módon képesek befogadni a csillagüzeneteket, egy belső szükségszerűség ébredt fel bennük e tevékenység iránt.

Majd ezzel az ólomüveg-készítéssel kapcsolatban a Csillagküldöttség tagjai egy Szentély felépítésével bízták meg őket, hogy az annak kristálykupoláján keresztül felnyíló dimenziókapun át beáramolhassanak a Csillagnemzetségek akkor már előre vetített 7. dimenziós tanításai.

E különleges térszentélyben való nagyon komoly másfél évig tartó mediális munka nyomán 2007-ben megszületett a harmadik könyvük is, a tizenhárom Csillagnemzetség egyedülálló tanításaival, amely magában foglalja a Tejút Galaxis teljes galaktikus történelmét, és az égbolt több mint 230 csillagának tényleges jelentését tárja fel előttünk, amelyet soha korábban nem ismerhetett még ilyen részletességgel és pontossággal az emberi írásos emlékezet.

Mindezek még pontosabb értelmezése érdekében egy személyes „csillaghoroszkóp” rendszerét is kidolgozták, melyet Antares-Kódnak© neveztek el, és ami egyedülálló a maga nemében. Grafikusan és táblázatokba foglalva mutatja be azokat csillaghatásokat és lélekcsalád kapcsolatokat, amelyek nyomot hagynak a lelken az inkarnációs hídon való áthaladása közben. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a csillagok csodálatos tanításai egyénileg is értelmezhetők legyenek egy nagyon mély személyes szinten. Egy személyes Antares-Kóddal és a rálátással, amit a csillagvilágokkal és lélekcsaládokkal való kapcsolódásokból nyerhető, mindenki egy tágabb önismereti szintre emelkedhet, ami finoman elkezdi az élet megtapasztalását „multidimenzionálissá” tenni.

Idővel aztán, akik behatóan foglalkoznak a Csillagnemzetségek anyagaival, tapasztalati úton értik meg, hogy a lényük több az ebben a 3. dimenziós világban gyökerező fizikai testüknél. Lelkük valódi gyökerei a különböző csillagbirodalmakhoz fűzik őket, és a köréjük rendeződő éteri  „Csillagpalást” körvonalainak megismerése egészen új szintre emeli a tudatosságukat.

Ezt követte 2009-ben negyedik könyvük megjelenése – A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai címmel. A könyv hihetetlenül komoly és mély tanításai szinte kozmikus kinyilatkoztatásokként hatnak, és segíthetnek megtalálni a szenvedéseink tényleges és őseredeti gyökereit, akár a galaktikus karmikus történetünkből eredően is.

2012-ben jelent meg az Átlényegülés Kapujában I és II könyvek bővített és átdolgozott kiadása – Csillag-Sorsok címmel. 5 Andromédabeli Pegazus lélek személyes vallomása került bele nagyon új és egyedi kincsként ebbe a kiadásba. Személyes történeteikből megtudhatjuk, hogy ezek a lelkek hogyan veszítették el csillagotthonaikat, hogyan éltek itt közöttünk a Naprendszerben és a Földön, és egy teljes fejlődési létciklust bejárva hogyan tértek vissza Felemelkedett Mesterekként, hogy megalapozzák számunkra a megváltás kollektív mintázatát és lehetséges ösvényeit.

2012-ben a valóban egyedülálló tanítás, a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című nagyszerű munka 2 kötetben kiadásra került angolul is, ami 2017-ben elnyerte az International Excellence Body, Mind, Spirit Book Awards díját a New Age kategóriában. Ez az értékes könyv már német fordításban is elérhető és készül az orosz fordítás is.

A 2013-as év egy újabb különleges kincset adott a világnak a Szólok Hozzád magyar kiadásával. Ez a könyv azokkal az érzékeny és nyíltszívű lelkekkel rezonál különösen együtt, akik a Krisztusi Misztérium valós jelentését és a jelen korunknak szóló üzenetét kutatják. A Szólok Hozzád című könyv túl mutat az Egyház által történelmileg képviselt értelmezésen, és a Krisztusi Lélek üzeneteinek új perspektíváit tárja az olvasó elé.

2016-ban angolul is megjelent a Szólok Hozzád egy exkluzív kemény borítóval, valamint E-könyv formájában is. Az angol kiadás több díjat is nyert olyan nemzetközi könyvfesztiválokon, mint az Amsterdam Book Festival, a Paris Book Festival, a New York Book Festival, a London Book Festival, és Finalista, azaz második helyezett volt az International Book Awards-on és az International Excellence Body, Mind, Spirit Book Awards-on is, ami nagyon nagy megtiszteltetés. Továbbá kiváló kritikát kapott a Writer’s Digest versenyen is.

És mindenekfelett megnyerte az igen neves „Bookvana Awards” nemzetközi könyvfesztivál versenyét 2017-ben a Spiritual – Inspirational kategóriában, ami egy óriási megtiszteltetés és csodás eredmény.

Ezenkívül oroszul is megjelent ez az igazán rendkívüli könyv 2017-ben.

Jelenleg a Csillag-Sorsok című könyv angol és orosz kiadásán dolgoznak, és írják a hetedik könyvüket.

Mindez idő alatt Beatrix és Anikó kiadott több mint 70 egyedi és rendkívüli erejű vezetett meditációs CD-t számtalan különböző témában, néhányat közülük angol nyelven is elérhetővé tettek, melyek köre folyamatosan tovább bővül.

2011-ben meghirdették az első hazai Spirituális és Fantasy Művészeti Versenyt. A győztesek gyönyörű alkotásai a Csillagnemzetségek – Lélekcsaládok című könyvben láthatók, mint rendkívüli illusztrációk. Az idea megjelenése így tágul tovább nemzetközi szintre, és hoz létre lélekhidakat a BMS írók és fantasy művészek között, összekapcsolva ezzel piacaikat és lehetőséget nyújtva számukra, hogy megosszák egymással a kincseiket.

A szellemi munkáikkal, meditációs CD-ikkel és Tiffany alkotásaikkal kapcsolatban további információ található a következő weboldalon: www.csillagnemzetsegek.hu és a www.stellarnations.com oldalon.

Tanítókként, gyógyítókként és az ezoterikus témájú sikerkönyvek jól ismert szerzőikként megtett hosszú spirituális útjuk tükrében, Beatrix és Anikó boldogan ajánlják fel védnöknői szolgálataikat a hazai székhelyű Nemzetközi Test-Lélek-Szellem Könyv Nagydíjhoz és a Lélekhíd Spirituális & Fantasy Művészeti Versenyhez. Nagyon fontosnak tartják, hogy lélekhidak hálózzák be az egész világot, melyek nagyszerű gondolkodókat, spirituális tanítókat, gyógyítókat, írókat és kiváló művészeket kötnek össze és egyesítenek egy virtuális szentélyben, hogy megosszák ismereteiket, felismeréseiket és azokat a segítő eszközöket, amelyekre óriási szüksége van most a világunknak. Mivel hat könyvüket itthon és külföldön is magánkiadásban jelentették meg, tudják, hogy milyen nehéz az embernek hallatnia a hangját, illetve láttatnia a tanításait és a látomásait. Ők álmodták meg a könyveik és CD-ik illusztrációit, valamint aktívan részt vettek minden kiadványuk művészeti tervezésében Szabados Emesével és más művészekkel közösen. Sőt, gyönyörű Tiffany oltárok megalkotásával maguk is folyamatosan dolgoznak művészekként. Fényszobraikat és oltáraikat a Magyar Iparművészeti Kamara zsűrizte, látta el egyedi sorszámokkal, melynek nyomán azok így egyedi kézműves művészeti alkotásokként kerülnek forgalomba. Tevékenységeik során számos kapcsolatra tettek szert a médiaiparban, és ragyogó csapatukkal most már készen állnak arra, hogy segítsenek más írókat és művészeket abban, hogy ismertté és elismertté váljanak Európa-, illetve világszerte.

A nevezők számára minden jót kívánnak a Könyvdíjhoz és ehhez a különleges Művészeti Versenyhez.

Továbbá sok sikert kívánnak ahhoz, hogy minden álmuk valóra váljon!